شرايط ثبت نام کنکورکارشناسي ارشد 99


  


براي کسب اطلاعات بيشتر درباره شرايط ثبت نام کنکورکارشناسي ارشد 99


با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زير تماس بگيريد


9099072958


پاسخگويي از 9 صبح تا 9 شب حتي ايام تعطيل


  


 


ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد در آذر ماه و به تاريخ دقيق 16 الي 25 آذر ماه انجام مي گيرد و داوطلباني که متقاضي شرکت در اين آزمون هستند بايد در ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد را که توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر مي شود را دانلود و مطالعه نماييد تا در جريان تمام جزئيات از جمله شرايط ثبت نام باشند.


دارا بودن حداقل معدل فارغ التحصيلي 12 در مقطع کارشناسي ، براي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد اامي است.

 

شرايط ثبت نام کنکورکارشناسي ارشد 99دارا بودن شرايط ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد براي همه ي داوطلبان متقاضي شرکت در اين آزمون اامي است و چنانچه داوطلبي فاقد يکي از شرايط ذکر شده در دفترچه باشد و ثبت نام خود را انجام دهد ، در هر مرحله که از ثبت نام و پذيرش مشخص شود که فاقد شرايط بوده است ، ثبت نام او لغو خواهد شد شرايط عمومي
 • اعتقاد به اسلام يا يکي از اديان آسماني ديگر

 • عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احکام عملي اسلام ( انجام دادن واجبات و پرهيز کردن از محرمات )

 • عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران

 • نداشتن سابقه عضويت در ساواک و فراماسونري و اعقاب آنها

 • عدم احراز فساد اخلاقي

 • عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغالشرايط اختصاصي
 • براي ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد دارا بودن حداقل معدل فارع التحصيلي 12 اامي است و داوطلبي که معدل کمتري دارد ، مجاز به ثبت نام نمي باشد.

 • دارا بودن مدرک کارشناسي يا کارشناسي ارشد و يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسي.

 • پذيرفته شدگان نهايي دوره هـاي روزانـه در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 98  حتي در صورت عدم ثبت نام و يا انصراف قطعي از رشته قبولي مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسي ارشد 99 نخواهند بود.

 • دانشجويان در حال تحصيل در مقاطع دکتري و کارشناسي ارشد ناپيوسته (به استثناي پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه آزمون کارشناسي ارشد سال 98 که حق شـرکت در آزمـون سـال 99 را ندارند) ، در صورت تمايل به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسي ارشد 99 ميبايست تا پايان مهلت مقرر ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 99 ، از تحصيل انصراف قطعي حاصل نمايند.

 • در صـورتي کـه دانشجويان شاغل به تحصيل (ورودي هاي سال 97 و قبل از آن) بدون انصراف از تحصيل در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 99 شرکت نمـوده و جزء پذيرفته شدگان نهايي قرار گيرند ، قبولي آنها باطل شده و هيچ اقدام ديگري ميسر نخواهد بود. لازم به توضيح است مهلت انصراف براي دانشـجويان شـاغل بـه تحصيل ، تا پايان تاريخ ثبت نام مي باشد

 • هر داوطلب بر اساس علاقه مندي خود به رشته يا رشته هاي تحصيلي  ميتواند حداکثر در دو رشته امتحاني (اصلي و شناور) ثبت نام و در آزمون آنها شرکت نمايد.

 • داوطلباني که فارغ التحصيل دوره کارشناسي ناپيوسته مي باشند ، لازم است علاوه بر درج معدل دوره کارشناسي در فرم ثبت نام ، معدل دوره کارداني خود را درج نمايند.

 • آن دسته از داوطلباني که حداکثر تا تاريخ 98/11/30 و يا 99/06/31 در دوره کارشناسـي فـارغ التحصـيل مـي شـوند ، دانشجوي سال آخر محسوب شده و در هنگام ثبت نام ميبايست ميانگين نمرات واحـدهاي گذرانـده شـده خـود را در فرم ثبت نام وارد نمايند.شرايط نظام وظبفهداوطلبان آقا براي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد 99 بايد واجد يکي از شرايط ذکر شده در بند زير باشند و هم چنين کد نظام وظيفه مخصوص به خود را در فرم ثبت نام درج نمايند :مقررات نظام وظيفه

 
کد نظام وظيفهشرايط و توضيحات
1دارا بودن کارت پايان خدمت هوشمند
2دارا بودن کارت معافيت دايم هوشمند (کفالت ، پزشکي ، ايثارگران و موارد خاص)
3مشمولان فارغ التحصيل کارشناسي داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت که زمان پذيرش و ثبت نام آن ها در دانشگاه قبـل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.
4دانشجويان سال آخر مقطع کارشناسي که تا تاريخ 99/06/31 در سنوات مجاز تحصيلي  فارغ التحصيل مي شوند.
5فارغ التحصيلان مقطع کارشناسي که در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل آنهـا تـا زمـان پـذيرش در مقطـع کارشناسي ارشد بيش از يک سال سپري نشده و وارد غيبت نشده باشند.
6کارکنان متعهد خدمت در سازمان ها و يا وزارتخانه ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل
7کارکنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل
8طلاب علوم ديني دارنده مدرک کارشناسي و داراي معافيت تحصيلي حوزه
9مشمولان داراي برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت (پزشکي ، کفالت و يا …) در مدت اعتبار آن
10سربازان حين خدمت فارغ التحصيل مقطع کارشناسي بدون غيبت اوليه و به شرط داشتن ساير شرايط استفاده از معافيت تحصيلي
11دانشجويان انصرافي دانشگاه ها در صورتي که در سقف مجاز سنوات تحصيلي اوليه  انصـراف از تحصـيل داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد ، بيش از يک سـال سـپري نشـده باشـد.


 • مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و در صورت شرکت در آزمون و قبولي در دانشگاه معافيت تحصيلي براي آن ها صادر نمي شود و دانشگاه هـا مجاز به ثبت نام از آن ها نمي باشند.

 • دانشجويان اخراجي دانشگاه ها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم ، مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند.

 • فارغ التحصيلان دوره کارشناسي ارشد مشمول،  مجاز به تحصيل مجدد در اين مقطع نمي باشند.شرايط ثبت نام براي داوطلبان داراي سهميه رزمندگان و ايثارگريبراي اطلاع از جزئيات بيشتر پذيرش در آزمون کارشناسي ارشد مي توانيد دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد را از سايت سنجش دانلود و مطالعه نماييد و پس از آن مي توانيد با مراجعه به سامانه sanjesh.org و واريز هزينه ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد و خريد کارت اعتباري مراحل ثبت نام خود را آغاز نمايند.  


براي کسب اطلاعات بيشتر درباره شرايط ثبت نام کنکورکارشناسي ارشد 99


با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زير تماس بگيريد


9099072958


پاسخگويي از 9 صبح تا 9 شب حتي ايام تعطيل


  

 


شما مي توانيد در قسمت ديدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درميان بگذاريد … 


 منبع:شرايط ثبت نام کنکورکارشناسي ارشد 99

 -نحوه ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد 99-سايت انتخاب رشته آزمون دکتري-تمديد مهلت ثبت نام آزمون دکتري 99-ويرايش اطلاعات ثبت نام دکتري 99-زمان برگزاري آزمون دکتري 99-مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد 99-شرايط ثبت نام کنکورکارشناسي ارشد 99-ثبت نام آزمون تيزهوشان نهم به دهم 99 - 1400-ثبت نام بدون آزمون دکتري دانشگاه آزاد-هزينه ثبت نام کنکور دکتري-مدارک ثبت نام کنکور دکتري 99-زمان ثبت نام آزمون دکتري سراسري و آزاد-مدارک ثبت نام آزمون دکتري-دفترچه ثبت نام آزمون دکتري دانشگاه آزاد-دفترچه ثبت نام آزمون دکتري سراسري-ثبت نام کنکور دکتري 99-ثبت نام کنکور سراسري دانشگاه آزاد 99-راهنماي تکميل ظرفيت کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد-دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد-تکميل ظرفيت کنکور کارداني به کارشناسي-مدارک ثبت نام کنکور سراسري-مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد-- بازار کار رشته فيزيک - بازار کار رشته فلسفه - هزينه ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد-شرايط ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد-ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 99-تکميل ظرفيت کنکور کارشناسي ارشد سراسري 98-تاثير معدل در کنکور-ثبت نام کارشناسي ارشد-زمان ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد-دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد-دريافت کد نظام وظيفه-دفترچه ثبت نام آزمون تيزهوشان ششم به هفتم-نحوه ثبت نام آزمون دکتري-شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان 99 - 1400-تاثير سهميه 5 درصدي در کنکور کارشناسي ارشد 99-نحوه ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد-زمان ثبت نام کنکور دکتري-زمان ثبت نام مجدد کارشناسي ارشد 99-هزينه ثبت نام آزمون دکتري دانشگاه آزاد-ثبت نام دکتري دانشگاه آزاد-دفترچه ثبت نام آزمون تيزهوشان-تاثير سهميه 5 درصدي در کنکور کارشناسي ارشد-معرفي رشته تكنسين پروتزهاي دنداني-استخدام دانشگاه افسري ارتش/هرآنچه که بايد در مورد استخدام بدانيم-سايت ثبت نام آزمون دکتري-تمديد مهلت ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد-دفترچه ثبت نام آزمون تيزهوشان 99 – 1400-ثبت نام آزمون دکتري سراسري-زمان برگزاري آزمون تيزهوشان 99 – 1400-ويرايش ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد-ثبت نام آزمون تيزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400-زمان ثبت نام آزمون دکتري-


منابع آزمون دکتري رشته تکنولوژي آموزشي

منابع آزمون دکتري رشته مديريت آموزشي

منابع آزمون دکتري رشته آموزش عالي

ثبت ,کارشناسي ,آزمون ,ارشد ,کنکور ,دکتري ,ثبت نام ,کارشناسي ارشد ,نام آزمون ,نام کنکور ,آزمون کارشناسي ,تکميل ظرفيت کنکور ,آزمون دکتري سراسري ,آزمون دکتري دانشگاه ,ظرفيت کنکور کارشناسي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Troy Kevin Melvin Mike وبلاگ مرجع اطلاعات مربوط به خانه و ساختمان pic عكس film فيلم music آهنگ sms اس ام اس joke جوك news تازه ها فروش مودم تري جي نکات مهم مشاوره ازدواج لاغري و کاهش وزن و حل مشکل چاقي Soverign